Laminar hava akımlı ameliyathanelerde 3 adet kalp akciğer makinesi, cell saver ve intraaortik balon pompası cihazları ile her türlü yaş ve hasta grubuna müdahale edilebilecek teknik donanım mevcuttur. Yoğun bakımda her hasta başında ileri teknolojik özelliklere sahip solunum destek cihazları, hemodinamik parametreleri takip eden monitörler, ameliyat sırasında ve sonrasında beyin fonksiyonlarını takip eden NIRS (near infrared spectroscopy) cihazları bulunmaktadır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü ameliyat öncesi ve sonrasında Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü ile işbirliği içerisinde hastaların yoğun bakım takibini sürdürmektedir. Ayrıca Robotik Cerrahi teknolojisi sayesinde cerrahlar hastaya küçük deliklerden müdahale ederek önemli ameliyatları gerçekleştirmektedirler.

  • Robotik Kalp Cerrahisi
  • Aort Cerrahisi
  • Kalp Kapak Cerrahisi