Bölümümüzde her türlü doğumsal kalp ve damar hastalıkları, prematüre yenidoğanlarda ve ileri yaş bebek ve çocuklarda başarı ile tedavi edilmektedir. Hastalarda genellikle daha iyi kozmetik sonuçlar vermesi açısından sınırlı kesiler ve uygun vakalarda minimal invaziv girişimler tercih edilmektedir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahisine dair dünyada yapılabilen bütün uygulamaları hastalarımıza sunabiliyoruz. Bunlar erişkinlerdeki koroner damar hastalıkları, bypass cerrahisiden (CABG) romatizmal ya da edinsel kapak hastalıklarında tamir veya kapak değişim ameliyatlarına, aort anevrizma-diseksiyon ameliyatları, endovasküler aort onarımları (EVAR), kardiyoloji bölümü ile ortak (hibrid) girişimlerden aritmi cerrahilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Kalp ve Damar Cerrahisi hastanemiz aynı zamanda çocuklara, yaşlılara yönelik bütün sağlık uygulamalarını, cerrahi işlemleri de gerçekleştirebilecek büyük bir uzmanlık, teknik donanım ve kapasiteye sahiptir.

Periferik atar damar hastalıkları (tıkanıklıklar, daralmalar) ve lazer-radyofrekans kullanılarak yapılan varis ameliyatları da bölümümüzde başarıyla uygulanmaktadır.

Periferik atar damar hastalıkları (tıkanıklıklar, daralmalar) ve lazer-radyofrekans kullanılarak yapılan varis ameliyatları da bölümümüzde başarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca her tür travma sonucu gelişen kalp ve damar yaralanmalarına hızla müdahale edilmekte ve gerektiğinde diğer branşlarla (ortopedi, plastik cerrahi, vb.) işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi’nde;

Erişkin Kalp Damar Cerrahisi

 • Koroner Bypass Cerrahisi
 • Kalp Kapağı Tamir ve Değişim Uygulaması
 • Atardamar Hastalıkları Girişimi
 • Toplardamar Hastalıkları Girişimi, Varis Cerrahisi
 • Hibrid Uygulama
 • Estetik Kalp Ameliyatları (küçük keşiden)
 • Robotik Kalp Cerrahisi
 • Aort Cerrahisi
 • Kalp Yetmezliği Cerrahisi

Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi

 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi

Erişkin Kardiyolojisi

 • Anjiyo Uygulama
 • Kalp Ritm Bozuklukları Girişimi: Elektrofizyoloji
 • Hibrid Uygulama
 • Koroner Anjiyo ve Stent Uygulama
 • TAVI ( Transapikal ve/veya Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu)

Pediatrik (Çocuk) Kardiyoloji

 • Kalp Ritm Bozuklukları Girişimi: Elektrofizyoloji ( Radyonsuz Uygulama)
 • Hibrid Uygulama

alanlarında hizmet verilmektedir.