Robotik Kalp Cerrahisi

Kalp damar hastalıkları tedavisinde robotik cerrahi dünyada artan bir oranda kullanılmaktadır. Medipol Mega Üniversite Hastanesi bu teknolojiyi dünya ile aynı zamanda ve en üst düzey yetkinlikle hastaların hizmetine sunmuştur. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar sayesinde, hasta konforu ve iyileşmenin hızlılığı sebebiyle çok önemli bir avantaj sağlanmıştır. Robotik kalp ameliyatları sonrasında yara izi 2-3 cm gibi çok küçük olarak gerçekleşmektedir. Bu sayede klasik ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha az enfeksiyon, daha az kan nakli ihtiyacı olur. Hastaların hastanede kalış süreleri kısalır, operasyon sonrası hasta konforu yüksek düzeyde kalır. Başarıyla uygulanan robotik kalp ameliyatları sonrasında hastalar klasik ameliyat geçirmiş hastalara nazaran çok daha kısa sürelerde normal hayatlarına dönebilmektedir.

Aort Cerrahisi

Cerrahi deneyimin artması ve ciddi teknolojik gelişmeler sayesinde artık amaç kalp ameliyatlarının daha küçük yaralardan göğüs kafesi açılmadan yapılabilmesi olmuştur. Yirmi yıla yakındır dünyada ve ülkemizde küçük yaradan kalp ameliyatları başarı ile yapılmaktadır. Küçük yaradan kalp ameliyatlarında meme altından küçük bir kesi yapılarak kaburgalar arasından kalbe ulaşılmaktadır. Hastanemizde yüksek başarı oranları ile uygulanan bu yöntemle hastalarımız ameliyat sırasında ve sonrasında maksimum rahatlığa ulaşmakta, klasik cerrahi müdahalelerdeki risklerden büyük ölçüde uzak kalmaktadır.

Kalp Kapak Cerrahisi

Değiştirmeyin, Tamir Ettirin

Mitral kapak hastalığına bağlı uzun süreli mitral kapak kaçağı ciddi yan etkilere ve hatta ölüme neden olabilir. Hastanemizde mitral kapak tamiri, mitral kapak yetersizliği olan hastalarda yüksek başarı oranı ile yapılabilmektedir. Ayrıca mitral kapak yetersizliğinde (kaçağında) kapağın tamir edilmesinin, mekanik veya biyoprotez kapakla değiştirilmesinden çok daha iyi sonuçlar verdiği bilinmektedir. Kalbin fonksiyonlarının korunması, kan sulandırıcı ilaçlara ihtiyaç olmaması, enfeksiyon açısından daha dirençli olması nedeniyle mitral kapağın tamir edilmesi tüm dünyada kabul gören en etkin tedavi şeklidir. Hastanemiz bu konuda kendi alanlarında referans kabul edilen uzman bir akademik kadroya ve bu operasyonları teknolojinin sunduğu en son imkanlarla yapabilecek donanıma sahiptir.